Computerprogrammamodule

Het Optima-programma is een netwerk van vele geïntegreerde modules op basis van dezelfde database. Afhankelijk van de specifieke kenmerken van een specifiek bedrijf, kunnen modules vrij worden gecombineerd. Het programma wordt uitgevoerd in het bedrijf van Microsoft Windows-netwerk (mogelijk werk voor één gebruiker en in de on-line versie (Microsoft Internet Explorer 7.0 of hoger.

http://kankusta-duo.shop/nl/

Het Optima-programma werkt uitsluitend op basis van Microsoft SQL Server 2005, 2008 of 2008 R2 (2000-versie wordt niet ondersteund. Maak tijdens de installatie kennis met de latere vereisten voor het configureren van de elektronische apparatuur en de inhoud van de zelfstandige licentie. Het personeelssysteem is bedoeld voor zwakke en middelgrote ondernemingen. Werkt perfect samen met andere elementen, zoals facturering, beheer en handel met het tijdschrift. Hiermee kun je:- werknemersregistratie,- betalingen afwikkelen, rekening houdend met afwezigheden, overuren,- controle van de afwezigheid van de werknemer, verlofdagen,correcties maken voor het plaatsen van werklijsten,- afwikkeling van contracten,- rekening houden met afwezigheden in verband met ouderschapsverlof, ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof, extra vakantie als gevolg van een bevalling;- verdeling van de beloning in contanten en overschrijvingen met vermelding van de juiste bankrekening;- afwikkeling van contracten met buitenlanders;- berekening en afdrukken van belastingaangiften,- het genereren van HR-documenten als een arbeidsovereenkomst, bijlagen bij contracten,- opstellen van aangiften voor PFRON en hulpafdrukken voor DEK-II en DEK-I-0,- archivering van HR-formulieren,- afrekening van de beloning van werknemers die in het buitenland zijn gedetacheerd.De module personeelszaken en salarisadministratie ziet er als volgt uit als de lening- en leningsfondsen. Het is belangrijk om het te associëren met de Comarch ERP XL-methode, met het Comarch ERP Altum-systeem, met mobiele applicaties: Comarch ERP e-Pracownik en Comarch ERP Mobile Fleet. Correcte introductie van informatie op het Optima-systeem zal een goede organisatie van de HR-afdeling en het secretariaat mogelijk maken. De module werkt samen met de Payer-organisatie, die gaat naar schikkingen bij de Sociale Verzekeringsinstelling.