Certificaat 2015

De uitgangspunten van de Europese Gemeenschap

Nauwkeurig antwoord op de test "Wat is een CE-certificaat?" hangt af van het uitleggen van de basisveronderstellingen van het zijn van een Europese Unie. Het principe van de vervulling ervan blijkt drie principes te zijn: het vrije verkeer van goederen, mensen en geld. Om bovenstaande beginselen ten uitvoer te leggen, hebben de EU-lidstaten besloten alle moeilijkheden in het intracommunautaire handelsverkeer weg te nemen en overeenstemming te bereiken over een gemeenschappelijk beleid in de overeenkomst met niet-EU-partners. Dankzij het huidige gemeenschapsplein is er een uitwisselingsgebied gecreëerd, dichtbij het laatste, dat een plaats is in het bereik van één land. Het kreeg de naam van de uniforme lokale markt of de gemeenschappelijke markt.

Gemeenschappelijke Europese markt en introductie van materialen voor aankoop

De belangrijkste belemmeringen met betrekking tot handel tussen landen zijn nationale vereisten voor groepen en productveiligheid. In sommige landen waren nieuwe patronen en waarden van kracht, die aanzienlijk waren verdeeld over andere landen. De producent die zijn producten in nieuwe landen wilde aanbieden, moest elke keer aan individuele vereisten voldoen. Om de moeilijkheden in de handel weg te nemen, moesten deze verschillen worden opgeheven. Normen met betrekking tot het retourneren van producten konden niet worden opgeheven. Daarom was de optimale oplossing om de regels op het gebied van de hele gemeenschap te verenigen, dankzij welke handelsuitwisseling van deze vereisten afhankelijk was.

In de beginfase werd een poging gedaan om EU-regelgeving met betrekking tot individuele kwaliteit van materialen en goederen te reguleren. Vanwege de grote complexiteit en tijdrovende aard van de processen, is deze oplossing vrijgegeven.

De oplossing was om een ​​vereenvoudigde oplossing voor het probleem van de technische harmonisatie te creëren. De essentiële veiligheidseisen voor bepaalde productgroepen zijn vastgesteld, die noodzakelijkerwijs moeten worden gemaakt voordat het product of het artikel wordt gelanceerd voor gebruik op de Europese interne markt.

Ondernemers van buiten de EU die afhankelijk zijn van de introductie van een product in het kader van een communautaire verkoop, bijvoorbeeld uit Turkije, moeten ervoor zorgen dat ik kan voldoen aan de EU-normen en -normen inzake kwaliteit. Het bewijs van dit feit ligt in hun handen.

Er zijn geharmoniseerde normen opgesteld, waardoor ondernemers weten aan welke basisvereisten moet worden voldaan. Het is niet altijd de plicht om deze normen te geven. De ondernemer kan aan de rest van het type bewijzen dat zijn kracht nuttig is om op de communautaire markt te kopen.

Ce-certificaat - verklaring van de fabrikant

Ce-markering is als een vreemde verklaring van de producent dat het product voldoet aan de basisvereisten van de regels die erop van toepassing zijn.Het heeft een symboolpagina van de verklaring van de fabrikant of een gemachtigde vertegenwoordiger. Bevestigt dat het product is gemaakt in overeenstemming met bepaalde vereisten die zijn opgenomen in het productspecifieke advies. Hij kan dezelfde of weinig andere richtlijnen hebben.

Het Gemeenschapsrecht voorziet in een vermoeden van conformiteit en voldoening aan de minimumvereisten in verband met de veiligheid van een product met het CE-merkteken.

Het CE-certificaat wordt op het resultaat van de Poolse aansprakelijkheid van de fabrikant of een gemachtigde vertegenwoordiger geplaatst. Hieruit volgt het bewijs dat het product aan bepaalde eisen van de richtlijn voldoet. Om dit feit te zien, verplaatst de conformiteitsbeoordelingsprocedure zich en na een goede verificatie wordt een conformiteitsverklaring afgegeven. De conformiteitsbeoordelingsprocedures kunnen rijk zijn in verhouding tot het risico dat verbonden is aan het gebruik van een bepaald product. Hoe langer de bedreiging van eigendom van de vrucht is, terwijl deze veel kwetsbaarder is, niets mag door de fabrikant of zijn gemachtigde vertegenwoordiger gedaan worden. In bepaalde gevallen moeten de eisen van zelfs meer dan een dozijn communautaire normen worden toegepast.